دو صعود 9a و یک صعود +8c ، هر سه در یک روز

آلکس مگوس سنگنورد صاحب نام آلمانی این روزها در کشور کانادا بسر می برد. او طی یک روز موفق شد 2 صعود با درجه 9a و یک صعود با درجه  +8c  انجام دهد. مگوس، هر یک از صعودهای 9a را در سومین تلاش و صعود +8c را در دومین تلاش به ثمر رسانده است. بدین ترتیب و آنطور که گفته می شود او توانسته است یرای صعودهای ورزشی کانادا یک روز تاریخی خلق کند.

ukclimbing

منبع : بیواک |دو صعود 9a و یک صعود +8c ، هر سه در یک روز
برچسب ها : صعود